Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječjeg vrtića Slano
Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano

objavljuje

OGLAŠAVANJE UPISA DJECE

za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku 2017./2018. godinu (početak rada 01.09.2017.godine)

Zahtjevi za upis primat će se od 02.05.2017.godine do zaključno 16.05.2017.godine u prostorijama P.U.Dječjeg vrtića Slano, radnim danom u vremenu od 07,30 do 09,00 sati.

Zahtjeve za upis djece podnose roditelji djece s prebivalištem na području Općine Dubrovačko primorje za djecu koja navršavaju:

  • za jaslice: jednu godinu života do 31.08.2017.
  • za vrtić: tri godine života do 31.08.2017.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice prema Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u P.U.Dječji vrtić Slano.

Zahtjev za upis se preuzima u P.U.Dječjem vrtiću Slano.

Uz Zahtjev potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u Zahtjevu za upis.

Potvrdu o sistematskom pregledu djeteta regulirati prema zakonskoj obavezi

Obavijest o primljenoj djeci i djeci s liste čekanja objavit će se na oglasnoj ploči Vrtića i na web stranici www.dubrovackoprimorje.hr najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na kontakt telefon broj: 871-023 svakog radnog dana u vremenu od 07,30 do 09,00 sati.