2023

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  [pdf]
02.01.2023
Statut P.U. Dječjeg vrtića Slano  [pdf]
02.01.2023
Plan klasifikacijskih oznaka za 2023.godinu  [pdf]
02.01.2023

2020

Poslovnik o radu Vijeća Vrtića  [pdf]
21.06.2020

2017

Pravilnik o upisu djece  [pdf]
Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila i postupak upisa djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić Slano i uvjeti pod kojim dijete može biti ispisano iz Vrtića
30.06.2017