2017

Odluka o imenovanju službenika za informiranje  [pdf]
Službenik za informiranje obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju, ...
30.06.2017
Pravilnik o pravu na pristup informacijama  [pdf]
Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti pod kojima svaka domaća ili strana pravna ili fizička osoba ostvaruje svoje pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire P.U. Dječji vrtić Slano, ...
30.06.2017
Katalog informacija  [pdf]
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i Pravilnika o pravu na pristup informacijama, donosi se odluka kojom se ustrojava Katalog informacija P.U. Dječji vrtić Slano
30.06.2017
Zahtjev za pristup informacijama (obrazac)  [doc]
30.06.2017
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (obrazac)  [doc]
30.06.2017