2020

Poslovnik o radu Vijeća Vrtića  [pdf]
21.06.2020

2017

Plan klasifikacijskih oznaka za 2017.g  [pdf]
Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primalaca akata utvrđuju se klasifikacijske oznake akata koji se mogu pojaviti u radu P.U. Dječjeg vrtića Slano
30.06.2017
Pravilnik o upisu djece  [pdf]
Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila i postupak upisa djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić Slano i uvjeti pod kojim dijete može biti ispisano iz Vrtića
30.06.2017
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  [pdf]
Ovim pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada u P.U. Dječjem vrtiću Slano.
30.06.2017
Statut P.U. Dječjeg vrtića Slano  [pdf]
30.06.2017