Predškolska ustanova Dječji vrtić Slano

Adresa: Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
Tel: +385 20 871 023
OIB: 55148993766
IBAN: HR0724840081100849828

Centralni vrtić Slano

Adresa: Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
Tel: +385 20 871 023
Radno vrijeme: PONEDJELJAK – PETAK
Cjelodnevni boravak 6.30-16.30
Poludnevni boravak 7.30-13.00

Područni odjel Ošlje

Adresa: Gornje selo bb, 20205 Topolo
Tel: +385 20 752 616
Radno vrijeme: PONEDJELJAK – PETAK
Poludnevni boravak 7.30-13.00