Vijesti

15.01.2020.

Utjecaj elektroničkih medija na rani razvoj i zdravlje djece

Dana 15.siječnja u 17h u prostorijama vrtića Slano održano je predavanje za odgojitelje i roditelje o utjecaju elektroničkih medija na rani razvoj i zdravlje djece. Predavač je bila dr.spec.školske medicine Matija Čale Mratović u suradnji s ZZJZ Dubrovačko-neretvanske županije.

Prisutni su imali priliku čuti rezultate brojnih istraživanja o negativnim posljedicama prekomjernog korištenja elektroničkih medija na emocionalni, socijalni, intelektualni i fizički razvoj djece.