Obavijesti

10.08.2022.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA (5 mjesta)

Objavljen je NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE  5 (pet) izvršitelja/ice na određeno radno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta ( u izvorniku ili preslici) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na sljedeću adresu:

 

Predškolska ustanova Dječji vrtić Slano ( za natječaj )

Trg Ruđera 1

20232 Slano

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.