Obavijesti

07.04.2022.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja P.U. Dječjeg vrtića Slano

Objavljen je NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja P.U. Dječji vrtić Slano - jedan sat dnevno.

 Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta ( u izvorniku ili ovjerenoj preslici) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na sljedeću adresu :

Predškolska ustanova 

Dječji vrtić Slano ( za natječaj)

Trg R. Boškovića 1

20232 Slano

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.