Vijesti

08.08.2017.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA (2 mjesta)

Objavljen je NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA - 2 (dva/ ije) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na sljedeću adresu:

Predškolska ustanova Dječji vrtić Slano (za natječaj)
Trg R. Boškovića 1
20232 Slano

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Predškolske ustanove Dječji vrtić Slano dana 09.08.2017.g.