Obavijesti

12.08.2019.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA (1 mjesto)

Objavljen je NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA 1 (jedan) izvrštelj/ica

na određeno radno vrijeme s punim radnim vremenom ( 40 sati tjedno).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta ( u izvorniku ili preslici) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na sljedeću adresu :

Predškolska ustanova 

Dječji vrtić Slano ( za natječaj)

Trg Ruđera Boškovića 1

20232 Slano

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.